Základní dokumenty

Vyjádření_lékaře

Žádost o přijetí do domova pro seniory Vrchlabí

Formuláře „Žádost o přijetí do domova“ a „Vyjádření lékaře“ zasílejte na adresu: Domov pro seniory Vrchlabí, k rukám vrchní sestry, Žižkova 590, 54301 Vrchlabí

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OZNÁMENÍ POVĚŘENCE

Zřizovací listina 1.10.2009
Dodatek č.1 ZL od 24.3.2011
Dodatek č. 2 ZL od 14.6.2012
Dodatek ZL z 29.1.2018

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ