Hospodaření

Schválený finanční rozpočet 2018

Schválený střednědobý rozpočet 2018-2020

plánovaný střednědobý rozpočet 2018-2020

Rozpočet na rok 2017

 Výsledek hospodaření za rok 2017

 Výnosy celkem  27,505,6 tis. Kč
 z toho:
 příspěvky od zřizovatele    4,065,0 tis. Kč
 příspěvky od MPSV    6,469,6 tis. Kč
 úhrady od obyvatel  14,042,4 tis. Kč
 úhrady od zdravotních pojišťoven  2 539,3 tis. Kč
 ostatní výnosy       389,3 tis. Kč
 Náklady celkem  27,348,3 tis. Kč
 Hospodářský výsledek        157,3 tis. Kč

Zlepšený hospodářský výsledek bude rozdělen do fondů organizace

 

Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012