Hospodaření

Střednědobý plán rozpočtu na rok 2018-2019

Rozpočet na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

 Výsledek hospodaření za rok 2016

 Výnosy celkem  25 824,3 tis. Kč
 z toho:
 příspěvky od zřizovatele    3 854,3 tis. Kč
 příspěvky od MPSV    5 795,0 tis. Kč
 úhrady od obyvatel  13 471,9 tis. Kč
 úhrady od zdravotních pojišťoven  2 409,3 tis. Kč
 ostatní výnosy       293,8 tis. Kč
 Náklady celkem  25 763,5 tis. Kč
 Hospodářský výsledek        60,8 tis. Kč

Zlepšený hospodářský výsledek bude rozdělen do fondů organizace

Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012