Prohlášení o přístupnosti

Domov pro seniory Vrchlabí se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky https://www.domov-vrchlabi.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 úrovně shody AA s výjimkami uvedenými níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 14.09.2020

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Domov pro seniory Vrchlabí
Žižkova 590
543 01 Vrchlabí

Telefon: 499 405 250
E-mail: dd.vrchlabi@volny.cz

Kontakt na dodavatele technického řešení

Aleš Jordánek
e-mail: 2net@2net.cz

Postupy pro prosazování práva

Pokud nebudou vaše podněty uspokojivě vyřešeny pomocí kontaktů výše, můžete se obrátit na následující kontakty:

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Dodatečná podpora

Webové stránky obsahují doplněk pro zvýšení přístupnosti stránek Accessibility. Spuštění tohoto doplňku probíhá po kliku na ikonku vozíčkáře a umožňuje uživateli zvýšit přístupnost webových stránek.

Změna velikosti písma
Zapnout kontrastní mód