Vrchlabí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Poslání

Posláním pobytové sociální služby domova se zvláštním režimem je nabídnout seniorům s demencí Alzheimerova typu plnohodnotné zázemí nahrazující domácí prostředí, ve kterém žijí, ale kde již nemohou zůstat z důvodu potřeby pravidelné pomoci v péči o vlastní osobu.

Hlavní cíle

 • spokojený klient se sjednanými službami
 • zajištění finančních prostředků na trvalý rozvoj domova se zvláštním režimem

Dílčí cíle

 • vytvořit pro klienty důstojné a bezpečné zázemí
 • podporovat klienty v soběstačnosti a samostatnosti
 • podporovat klienty v udržování kontaktů se společenským prostředím, rodinou a jejich přáteli

Cílová skupina

Službu poskytujeme seniorům od 60 let s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, kteří potřebují z důvodu nepříznivých trvalých změn zdravotního stavu a snížené soběstačnosti způsobených demencí Alzheimerova typu, celodenní pomoc při zvládání péče o vlastní osobu. Pravidelnou pomoc již nemůže zajistit rodina a ni jiné, v místě dostupné, služby.

Zásady

 • Individuální přístup (nabízené služby jsou každému klientovi poskytovány v jiném, individuálně určeném rozsahu a míře a to podle potřeb klienta).
 • Důstojnost (úcta a důstojné jednání ve všech poskytovaných činnostech)
 • Respekt (respektování osobnosti klienta a jeho vůle, respektování soukromí a jeho partnerských vztahů).
 • Diskrétnost (informace jsou důvěrné, zaměstnanci dodržují mlčenlivot, usilují o vzájemnou důvěru).
 • Odbornost pracovníků (služby poskytuje kvalifikovaný a odborně způsobilý personál, který prochází pravidelným vzděláváním a supervizemi).
 • Podpora nezávislosti na službě (nezbytná míra péče, podpora do výše postižení).