Vrchlabí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Poslání

Posláním pobytové odlehčovací služby Domova pro seniory Vrchlabí je nabídnout seniorům na maximálně tři měsíce plnohodnotné zázemí nahrazující domácí prostředí, ve kterém žijí a kde nemohou zůstat z důvodu potřeby pravidelné pomoci v péči o vlastní osobu.

Hlavní cíle

  • spokojený klient se sjednanými službami
  • umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek

Dílčí cíle

  • vytvořit pro klienty důstojné a bezpečné zázemí
  • podporovat klienty v soběstačnosti a samostatnosti
  • podporovat klienty v udržování kontaktů se společenským prostředím, rodinou a jejich přáteli

Cílová skupina

Službu poskytujeme seniorům od 60 let, kteří potřebují z důvodu nepříznivých trvalých změn zdravotního stavu a snížené soběstačnosti celodenní pomoc při zvládání péče o vlastní osobu. O seniory je jinak pečováno rodinou nebo jinou, v místě dostupnou, službou.

Zásady

  • Individuální přístup (nabízené služby jsou každému klientovi poskytovány v jiném individuálně určeném rozsahu a míře a to podle potřeb klienta).
  • Důstojnost (úcta a důstojné jednání ve všech poskytovaných činnostech).
  • Respekt (respektování osobnosti klienta a jeho vůle, respektování soukromí a jeho partnerských vztahů).
  • Diskrétnost (informace jsou důvěrné, zaměstnanci dodržují mlčenlivost, usilují o vzájemnou důvěru).
  • Odbornost pracovníků (služby poskytuje kvalifikovaný a odborně způsobilý personál, který prochází pravidelným vzděláváním a supervizemi).

Podpora nezávislosti na službě (nezbytná míra péče, podpora do výše postižení).