Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Domov pro seniory Vrchlabí
Domov pro senioryVrchlabí

Právní předpisy

Jde především o právní předpisy ve znění pozdějších předpisů:

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotních zdravotnických povoláních
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Zákon č. 1102019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
Listina základních práv a svobod

Naši partneři

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Adresa

QR kód


nahoru