Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Domov pro seniory Vrchlabí
Domov pro senioryVrchlabí

Informace o zpracování osobních údajů

Domov pro seniory Vrchlabí IČO: 00194891, se sídlem Žižkova 590, 543 01 Vrchlabí, Domov pro seniory Vrchlabízapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové (dále jen „Organizace„), jakožto správce osobních údajů, informuje zájemce o službu, žadatele, uživatele sociální služby (dále také jen „subjekt údajů„) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Organizace, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Organizací.

Organizace zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR„) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů není v Organizaci zřízena.

Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely, a to především v rámci plnění její hlavní činnosti, plnění uzavřených smluv, identifikaci smluvních stran, právních titulů, zpracování personální agendy, oprávněného zájmu, souhlasu fyzické osoby a z důvodu plnění svých dalších právních povinností vyplývajících z právního statutu příspěvkové organizace poskytující sociální služby. Údaje fyzických osob jsou v Organizaci zpracovávány v nezbytně nutném rozsahu po dobu nezbytnou pro naplnění výše stanovených účelů.

Naši partneři

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Adresa

QR kód


nahoru